Prisinformation (Gäller from. 2013-03-25)

Tariff 1-4 pers

 Grundavgift kr

 Kr/tim

 Kr/km

Jämförpris kr*

 0 Väntetaxa  40  370  0  133
 1 Vardagar,
kl. 06-18
 40  370  11,28  245
 2 Vardagar,
övrig tid
 40  390  12,39  261
Tariff 5-8 pers

Grundavgift kr

 Kr/tim

 Kr/km 

Jämförpris kr* 

 4 Vardagar,
kl. 06-18
 60  555  16,92  368
 5 Vardagar,
övrig tid
 60  585  18,59  392
*) Typresa enligt Vägverkets föreskrifter Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min inkl ev grundavgift.

 

Fasta priser enligt lista hos chauffören
   1-4 pers   5-8 pers 
 Lund - Sturup  425 kr  640 kr
 Lund - Malmö  315 kr  475 kr
 Lund - Kastrup  995 kr  1495 kr
 Malmö - Kastrup  750 kr  1125 kr