Om Klimat Taxi

KLIMAT TAXI är ett taxibolag med verksamhet i Lund och övriga Öresundsregionen och vänder oss i första hand till kunder som ställer krav på tillförlitlighet, säkerhet och god service och som vill åka miljövänligt.

Vi är idag en del av TaxiKurir i Malmö med en stark miljöprofil.

Vår affärsidé

Att bedriva en effektiv taxiverksamhet som tar ansvar för miljön:

• Alla våra bilar är miljöanpassade i enlighet med rådande riktlinjer.
• Vi arbetar aktivt med vårt trafikledningssystem för att minska tomkörningen.
• Våra kunder har möjlighet att samåka för att på så vis minska antalet transporter.
• Våra förare utbildas i eco-driving.
• 1% av våra intäkter går till etablerade organisationer som arbetar med natur och klimat.
• Ledningen ansvarar dessutom för att skapa ett positivt och stimulerande arbetsklimat för alla som arbetar inom KLIMAT TAXI.

Vår filosofi

Vi vet att en effektiv taxiverksamhet är en vinst för alla - kunder och miljön såväl som åkare och förare. Med bättre planering och framförhållning, och en återkommande uppföljning och vidareutveckling av vår verksamhet, kan vi...

  • uppnå mer effektiva transportsträckor och därmed undvika onödig körning på vägarna.
  • leverera en säkrare och miljövänligare service till våra kunder.
  • skapa ett bättre arbetsklimat för våra förare som bidrar till ett bättre bemötande
    av våra kunder.

Miljötänkandet ska genomsyra hela verksamheten och vara en självklarhet hos alla.
Det ska kännas extra bra! att åka med/jobba hos KLIMAT TAXI.

Vår vision

KLIMAT TAXI:s strävan är att vara vägledande i branschen i sitt sätt att driva en
miljöanpassad taxiverksamhet och därigenom ha ett gott anseende hos kunderna.

God taxitradition

KLIMAT TAXI följer Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer för god taxitradition.

Vi har en beställningscentral som är bemannad dygnet runt.

Alla våra bilar har ett enhetligt utseende och är lätta att känna igen och våra förare bär uniform.

Alla bilar är utrustade med taxameter.

Vi har ett trafikledningssystem som gör det möjligt att följa upp varje bil.

Om ledningen

Ledningen har tillsammans lång erfarenhet och god kännedom om branschen.

Det finns en stark uttalad önskan att införa ett nytt miljötänkande i branschen.