TaxiKurir i Malmö AB förvärvar Klimattaxi AB som ett led i företagets expansion och inriktning på miljöfordon.

PRESSMEDDELANDE FRÅN TAXIKURIR MALMÖ:

TaxiKurir Malmö förvärvar Klimattaxi

TaxiKurir i Malmö AB förvärvar Klimattaxi AB som ett led i företagets expansion och inriktning på miljöfordon.

”Vi är glada att kunna knyta Klimattaxi AB till oss, ett varumärke som på kort tid blivit ett begrepp i regionen genom sin uttalade miljöprofil”, säger Per Lundquist, VD för Taxi Kurir i Malmö AB.

Klimattaxi AB består av ett 20-tal bilar som samtliga är klassade som miljöfordon. Man har även genom denna miljöbilssatsning knutit till sig ett stort antal större företag och organisationer som avtalskunder i regionen.

”Vi kommer att behålla varumärket Klimattaxi tillsvidare och arbeta vidare med detta oförändrat, vilket ligger helt i linje med vårt egna miljömål inom TaxiKurir Malmö/Lund att samtliga fordon skall vara miljöfordon senast den 31 oktober 2012”, fortsätter Per Lundquist.

Med miljöfordon menas fordon som drivs av alternativa drivmedel som till exempel etanol, gas eller el-hybrid och som klarar ett koldioxidutsläpp mindre än 120 gram/km. Det finns idag även exempel på fordon som drivs med diesel och som klarar detta krav.

För mer information kontakta: Per Lundquist VD, Taxi Kurir i Malmö AB Telefon: 040-680 81 80 E-post: per.lundquist@mal.taxikurir.se Hemsida: www.taxikurir.se

TaxiKurir är Skandinaviens största taxiorganisation och finns på fler än 40 orter i Sverige, 6 i Norge samt 9 i Danmark. TaxiKurir ingår i Fågelviksgruppen som består av totalt cirka 4 700 anslutna fordon och är ett av Sveriges 250 största företag med en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. I Fågelviksgruppen ingår förutom TaxiKurir även Taxi 020, Taxi Skåne, Norgestaxi, TopCab, Botkyrka Taxi, Klimattaxi och TaxiCard. I Malmö/Lund omfattar TaxiKurir cirka 240 anslutna fordon.