Klimat Taxi får miljöpris

Klimat Taxi i Lund får organisationen Gröna Bilisters pris Grönt Föredöme 2008 som delas ut tisdag den 12 augusti 2008.