Klimat Taxi är Guldsponsor åt Naturskyddsföreningen.

 

Som Guldsponsor bidrar Klimat Taxi till:

• Naturskyddsföreningens viktiga arbete för natur och miljö.

• Att rädda hotade djurarter från utrotning.

• Att rädda hotad natur i hela världen.

• Naturskyddsföreningens oberoende arbete för att minska miljöfarliga verksamheter.

• Naturskyddsföreningens arbete för att hjälpa människor att agera miljövänligt.

• Naturskyddsföreningens arbete för att stoppa övergödningen av haven, ökningen av växthuseffekten och spridningen av giftiga kemikalier.

Vi tar vårt ansvar för framtiden genom att stödja Naturskyddsföreningens viktiga arbete för en hållbar utveckling och en bättre miljö.