Klimat Taxi skriver avtal med Luftfartsverket

Klimat Taxi har idag skrivit avtal med Luftfartsverket angående taxitransport från Sturup/Malmö Airport. Avtalet innebär att du som resenär från och med nu kan hitta ett miljövänligt taxialternativ i taxikön på flygplatsen.

– Efterfrågan på miljövänlig taxi är stor och vi har många beställningar till och från Sturup. Vi kan finnas på plats även för passagerare som inte har förbokat samtidigt som vi minskar belastningen på miljön genom att undvika tomkörning från flygplatsen.