Klimat Taxi ansluten till Svenska Taxiförbundet

Ett medlemskap i Svenska Taxiförbundet ställer höga krav på taxibolaget. Det gäller såväl kvalitet och säkerhet som miljö.

Medlemskapet är en garanti för att transporterna utförs på ett för kunden korrekt, tryggt och säkert sätt. Klimat Taxi har redan från starten av bolaget arbetat utifrån Svenska Taxiförbundets normer för god taxitradition.

– Det innebär bl.a. att vi har tagit fram en tydlig grafisk profil som gör det lätt att känna igen våra bilar och förare. Och att vi ställer krav på våra förare att de håller en hög servicenivå. Dessutom använder vi oss av den senaste tekniken inom taxametersystem vilket ger en rad fördelar för kunden, föraren, beställningscentralen och inte minst miljön.

Alla våra bilar är märkta med Svenska Taxiförbundets logotype.